nic się tu już nie wydarzy

czyj cień rozproszył więc światło odbite od otwartych oczu pragnienia

skąd fale radości wiedziały
w czyim kierunku płynąć i po co 

skąd w kolorach niepokoju ta pewność
że istnieje biel, czerń i wszystko co pomiędzy 

skąd bezkształtu tęsknota do kształtu
i wspomnienie żywsze od życia 

nie bój się, nie czekam, bo nic się tu już nie wydarzy 

ale nie kłam że nic się tu nie wydarzyło
  


nothing ever happened here

whose shadow was scattered by the light reflecting the open eyes of desire

how did the waves of joy know towards whom to flow and to what end

how come colors of anxiety are socertain
that  white and black and everything in between exists
how come formlessness longs for shape
and memory is more vivid than life 

don't be afraid, I'm not waiting, nothing will happen here  

but don't lie that nothing ever happenedCopyright © All rights reserved.
Using Format